Web List 通知公告
  • 关于领取2019年第2次普通话水平测试等级证书的通知

广州大学2019年第2次普通话水平测试等级证书即将发放,请各班学习委员以班为单位,按照指定时间、地点领取普通话证书:

一、领取时间:

20201012日——1013

9:00——16:00(中午不休息)

二、领取地点:

广州大学电子信息实验楼211室(普通话测试备测室)

 三、温馨提示:

普通话证书一旦丢失,不能补办,只能重考!请各位同学妥善保管证书。

                                                                                                                                 
广州大学普通话水平培训测试站

                                                            2020107